Injekcija poliuretana

Objekt

2 PU mašine

1 GEL mašina

Mašina od 2 kom

1 mašina za uzorke

Godišnja proizvodnja

2 miliona para uložaka